PowerShell a stav CRL

Výpis platnosti seznamu odvolaných certifikátů pomocí PowerShellu + rozšíření (Quest) ActiveRoles Management Shell

PS X:\> Get-QADPKIObject CDP | Get-QADCertificateRevocationList |  where-object {$_.IssuedBy -eq "CA01"}

Type    Number   BaseNumber   KeyIndex     EffectiveDate   NextUpdate      Entries  Issuer
----    ------   ----------   --------     -------------   ----------      -------  ------
Base    3                     0            27.1.2011       11.2.2011       0        CN=CA01, DC=studio...
Delta   2                     0            23.1.2011       7.2.2011        0        CN=CA01, DC=studio...

Počet zbývajících dní platnosti úplného seznamu CRL zjistíme:

$crl = Get-QADPKIObject CDP | Get-QADCertificateRevocationList | where-object {$_.IssuedBy -eq "CA01" -and $_.Type -eq "Base" }
($crl.NextPublish - (Get-Date) ).TotalDays

13,6310107219329

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *