ACS Forwarder Unable to Connect to Collector – MP bug

Včera jsem objevil zřejmě stále neopravenou chybu v monitorování agenta ACS. Problém je v tom, že interní monitor v MP Microsoft Audit Collection Services (Microsoft.Systemcenter.ACS.Internal ve verzi 6.1.7221.0)  jménem ACS Forwarder Unable to Connect to Collector je definován tak, že události 4369 a 4368 očekává v logu Application a ony vznikají v logu Operations Manager.

Výsledkem je, že tyto stavy na straně agenta vůbec nemonitoruje!
Náprava je jednoduchá, vytvoříme si vlastní monitor, tentokrát správně konfigurovaný a původní monitor můžeme pomocí override úplně zakázat, protože je k ničemu.

Použijeme například následující (mírně modifikovaný původní) předpis:

 1. Create a unit monitor – vybereme typ: Windows Events \ Simple Event Detection\ Windows Event Reset
 2. Destination Management Pack – použijeme vlastní MP, buď už existující nebo nový (pojmenujeme třeba Forwarder) rozhodně NEPOUŽIJEME Default management pack!
 3. Monitor pojmenujeme např. Audit Collection Forwarder – connection, jako cíl uvedeme v Monitor target: Microsoft Audit Collection Services Forwarder a rodičovský monitor musí být Availability.
 4. V dalším kroku uvedeme správné jméno logu, ve kterém monitor vyhledává události, Event Log (Unhealthy Event) Log name: Operations Manager.
 5. Event Expression (Unhealthy Event):  AND group (Event ID equals 4369, Event Source equals adtagent)
 6. Stejně bude i pro Event Log (Healthy Event) Log name: Operations Manager.
 7. Event Expression (Healthy Event):  AND group (Event ID equals 4368, Event Source equals adtagent)
 8. Configure Health: Mapování monitoru na stavy – první událost vyvolá přepnutí do stavu Warning nebo Critical, vyberte co vám více vyhovuje.
 9. Configure Alerts: podle potřeby zvolíme i generování alertu. Máme možnost volit jeho automatické uzavření, pokud monitor přejde do zdravého stavu. Kupodivu zde nelze použít Custom fields.

1 komentář u „ACS Forwarder Unable to Connect to Collector – MP bug

 1. https://connect.microsoft.com/OpsMgr/feedback/details/669942/acs-forwarder-unable-to-connect-to-collector

  Management Pack:
  Microsoft Audit Collection Services (Microsoft.Systemcenter.ACS.Internal, 6.1.7221.0)
  Monitor:
  „ACS Forwarder Unable to Connect to Collector“
  is waiting for events (4369, 4368) in Application log.
  It is wrong configuration, because AdtAgent writes these events into the Operations Manager Log.
  This monitor never reacts in proposed way.

  Workaround:
  You must create new unit monitor in Availability parent monitor with the same parameters but specify Operations Manager event log name.


  Posted by Microsoft on 9/13/2011 at 5:11 PM
  This is now fixed in OpsMgr 2012 RC. Thanks for filing this bug.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *