SCOM: Jak prozkoumat Sealed Management Pack?

Nedávno jsem stál před úkolem, jak prozkoumat zapečetěný (sealed) Management Pack, který je v datovém formátu .MP, tedy „nečitelný“. Jednou možností je import takového MP do živého systému Operations Manager a prozkoumání pomocí nástrojů SCOM. Pokud potřebujeme průzkum provádět mimo živý systém SCOM, využijeme MP Viewer (Boris Yanuspolsky) nebo skript od téhož autora:

param($mpFilePath,$outputDirectory)
# http://blogs.msdn.com/b/boris_yanushpolsky/archive/2007/08/16/unsealing-a-management-pack.aspx
$assembly = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager")
$mp = new-object Microsoft.EnterpriseManagement.Configuration.ManagementPack($mpFilePath)
$mpWriter = new-object Microsoft.EnterpriseManagement.Configuration.IO.ManagementPackXmlWriter($outputDirectory)
$mpWriter.WriteManagementPack($mp)
# použití: powershell d:\MpToXml.ps1 -mpFilePath:'d:\Microsoft.Exchange.Server.2003.Monitoring.mp' -outputDirectory:'d:\'

MP Viewer dovolí exportovat přehlednou tabulku s obsahem MP. Skript má výhodu v detailnějším pohledu na strukturu MP, včetně výpisu obsažených skriptů VBS. V obou případech je podmínkou pracovat na počítači, kde je instalováno klientské prostředí SCOM – Operations Console, Command Shell. Popravdě by mohla stačit knihovna

C:\Program Files\System Center Operations Manager 2007\SDK Binaries\Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.dll

Odkazy na blog (Boris Yanushpolsky):

MP Viewer, PS Script MpToXml.ps1

1 komentář u „SCOM: Jak prozkoumat Sealed Management Pack?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *