SCOM: jak zobrazit Product / Company Knowledge?

Navazuji na předchozí příspěvek – SCOM: Jak prozkoumat Sealed Management Pack?, který popisuje, jak získáme obsah MP v čitelném formátu XML. Skript jsem použil na Microsoft.Windows.InternetInformationServices.2008.mp a získal jsem Microsoft.Windows.InternetInformationServices.2008.xml

Protože mne nyní zajímá pouze část obsahu tohoto souboru, kopíroval jsem do nového souboru knowledgeArticlesIIS7.xml pouze část, obsahující tyto články – od <KnowledgeArticles> až po </KnowledgeArticles>. Následující skript jsem pak použil abych získal výstup ve formátu HTML, protože se v prohlížeči zobrazuje lépe než původní formát MAML.

$xml = [string](Get-Content "C:\scripts\knowledgeArticlesIIS7.xml")
$xml2 = $xml.Replace("<KnowledgeArticle ElementID=", "<h1>")
$xml = $xml2.Replace('Visible="true">', "</h1>")
$xml2 = $xml.Replace("     "," ")
$xml = $xml2.Replace("   "," ")
$xml2 = $xml.Replace("  "," ")
$xml = $xml2.Replace("<MamlContent>", "")
$xml2 = $xml.Replace("</MamlContent>", "")
$xml = $xml2.Replace('<maml:section xmlns:maml="http://schemas.microsoft.com/maml/2004/10">', "")
$xml2 = $xml.Replace("</maml:section>", "")
$xml = $xml2.Replace("<maml:title>","<h2>")
$xml2 = $xml.Replace("</maml:title>","</h2>")
$xml = $xml2.Replace("<maml:para>","<p>")
$xml2 = $xml.Replace("</maml:para>","</p>")
$xml = $xml2.Replace("<maml:ui>","<u><i>")
$xml2 = $xml.Replace("</maml:ui>","</u></i>")
$xml = $xml2.Replace("<maml:para />","<p />")
$xml2 = $xml.Replace("<maml:list>","<ul>")
$xml = $xml2.Replace("</maml:list>","</ul>")
$xml2 = $xml.Replace("<maml:listItem>","<li>")
$xml = $xml2.Replace("</maml:listItem>","</li>")

$xml2 = $xml + "</body></html>"
$xml = '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><html><head>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
 <meta name="generator" content="Powershell">
 <title></title>
 </head>
 <body>' + $xml2
Set-Content -Path "C:\scripts\knowledgeArticlesIIS7_ps.html" -Value $xml

Část výstupního souboru zobrazená v prohlížeči IE:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *