Jednoduchá připomínka ve Windows (2)

Před třemi lety jsem uváděl příklad použití plánované úlohy pomocí řádkových příkazů AT a MSG:

http://blogs.technet.com/b/jermar/archive/2009/07/22/jednoduch-p-ipom-nka-ve-windows.aspx

Nyní zjišťuji, že nelze použít příkazy AT :

The AT command has been deprecated. Please use schtasks.exe instead.
The request is not supported.

Jak tedy upravit původní příkaz at 15:00 msg * POZOR zpráva všem! ?

Příkaz SCHTASKS má spoustu parametrů, pro tento jednoduchý účel stačí použít k naplánování jednorázové akce s názvem POZOR a naplánované na čas 23:47 tento zápis, následuje příkaz pro kontrolní výpis:

schtasks /create /sc once /st 23:47 /tn POZOR /tr "msg * Zpráva všem!"
SUCCESS: The scheduled task "POZOR" has successfully been created.
...
schtasks /tn POZOR

Folder: \
TaskName                 Next Run Time     Status
======================================== ====================== ===============
POZOR                  18. 6. 2012 23:47:00  Ready

Výsledkem je zobrazení zprávy ve zvoleném čase:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *