Windows PE: spouštěč nabídky bez okna příkazové řádky

Úprava spouštění PStart – bez okna Cmd

Nedávno jsem zde popisoval začlenění nabídky PStart do Windows PE prostřednictvím kódu startnet.cmd. Druhá, dle mého soudu lepší možnost spuštění nabídky PStart, je z winpeshl.ini. Tento konfigurační soubor musíme nejprve vytvořit a umístit do obrazu Windows PE (wim). K tomuto účelu jsem připravil velice jednoduchý spouštěč, který nahradí dávku z předchozího řešení, vyhledá program PStart s ohledem na jeho aktuální umístění nezávisle na přiřazeném písmenu logického disku. startPStart.exe je naprogramován takto (PowerBasic Console Compiler):

#CONSOLE OFF
#COMPILE EXE
#DIM ALL

FUNCTION PBMAIN () AS LONG
	LOCAL strApp, strDir, strPath AS STRING
	LOCAL cDrive AS STRING * 1
	LOCAL i AS INTEGER

	strApp = “PStart.exe”
	strDir = “PStart”
	strPath = “:\” + strDir + “\”

	FOR i = ASC(“A”) TO ASC (“Z”)
		IF ISFOLDER(CHR$(i) + strPath) THEN
			SHELL (CHR$(i) + strPath + strApp)
			EXIT FOR
		END IF
	NEXT i
END FUNCTION

Přeložený spouštěč je zde:

startPStart

spouštěč pro PStart.exe v prostředí Windows PE

Nejprve musíme přimontovat obraz do adresáře na disku se souborovým systémem ntfs, například do složky c:\util\win\mounted

imagex /mountrw G:\sources\boot.wim 1 c:\util\win\mounted

Spustíme Notepad a vytvoříme nový soubor c:\util\win\mounted\windows\system32\winpeshl.ini, s následujícím obsahem:

[LaunchApps]
%windir%\system32\netstart.exe,-prompt
%windir%\system32\startPstart.exe

Uložíme nový soubor winpeshl.ini z editoru Notepad a přidáme spouštěč startPstart.exe do složky c:\util\win\mounted\windows\system32. Odpojíme boot.wim s provedením změny příkazem

imagex /unmount /commit c:\util\win\mounted

Windows PE se pak spustí nejprve s dotazem na aktivaci sítě na pozadí (netstart.exe -prompt) a potom program startPstart.exe vyhledá, na kterém logickém disku je program s nabídkou aplikací PStart.exe a spustí jej.

Zdroj: Inspirací mi byl článek http://4sysops.com/archives/create-a-bootable-windows-pe-3-0-usb-drive-with-rescue-tools-part-2/ a diskuse pod příspěvkem.

1 komentář u „Windows PE: spouštěč nabídky bez okna příkazové řádky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *