Sophos UTM Essential Firewall Edition – konfigurace (2)

V minulém příspěvku jsem popisoval úvodní kroky instalace Sophos UTM 9.2, první čtyři kroky ze seznamu jsou již  za námi. Pokračujeme zde nyní bodem 5. konfigurace z webového rozhraní.

Installing the Software Appliance
——————————-

1. Download the ISO image found here: http://www.sophos.com/en-us/support/utm-downloads.aspx
2. Burn this image onto a CD.
3. Insert CD and boot the PC you wish to dedicate to Sophos UTM from the CD-ROM drive.
4. Follow the on-screen installation instructions. The Webadmin URL will be shown in the final step of the installation.
5. Point your browser to the web-based configuration tool (WebAdmin).
6. Follow the wizard to set up a basic configuration.
7. Upload the attached Sophos UTM Essential Firewall license file under Management >> Licensing.

Poslední obrazovka před restartem upozorňovala na adresu a port webového rozhraní (https://10.1.1.251:4444), ze kterého budeme firewall nadále spravovat. Tuto informaci uvidíme i na konzoli počítače, na kterém Sophos UTM běží:

sophosUTM-18
Jakmile se z jiného počítače poprvé připojíme na dříve zvolenou a zadanou adresu, zobrazí se úvodní obrazovka pro základní nastavení. Vyplníme, heslo správce (admin) si zapamatujeme, potvrdíme licenční ujednání a tlačítkem Perform basic system setup údaje zadáme.

sophosUTM-19
Po několika desítkách sekund …
sophosUTM-20
… se přihlásíme jako správce (admin):
sophosUTM-21Zobrazí se uvítací obrazovka, pokračujeme volbou Continue, Next:
sophosUTM-22
Následuje vyhledání souboru s licencí a jeho nahrání do systému (start upload)
sophosUTM-23
Pokud licenci nenahrajeme, bude platná pouze 30 dní zkušební verze:
sophosUTM-24
V dalším kroku nastavíme adresu interního rozhraní naší chráněné sítě, masku sítě a můžeme povolit službu DHCP serveru:
sophosUTM-25
Nastavíme parametry internetového rozhraní firewallu:
sophosUTM-26
V základním bezplatném provedení nemůžeme nastavovat a volit Povolené služby (allowed services), uvidíme dále a později, co to pro nás znamená:

sophosUTM-27
Podobně Pokročilá nastavení ochrany (intrusion protection, apod)
sophosUTM-28
… ani detailní nastavení kontroly a ochrany webových přístupů nemůžeme měnit:
sophosUTM-29
Podobné je to i s poštou:
sophosUTM-30
Závěrečný přehled, tlačítkem Finish ukončíme základní nastavování:
sophosUTM-31
Poslední obrazovka ukazuje přehledně volby a stav firewallu a dalších služeb.
sophosUTM-32

Příště se podíváme na další možnosti konfigurace a omezení základního systému Sophos UTM Essential Firewall Edition.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *