Doporučení pro velikosti databází pro System Center Operations Manager

nologo_600wbVýpočet – lépe řečeno odhad velikosti jednotlivých databází závisí na počtu sledovaných serverů, skladbě pravidel a monitorů, nastavení auditní politiky a samozřejmě na době uchování historických dat v konkrétní databázi. Dobré a bezpečné výsledky dává Operations Manager 2007 R2 – Sizing Helper, který vypracovala produkční skupina SCOM. Nejnovější verze System Center 2012 Operations Manager Sizing Helper Tool v1.xls  je sice z roku 2012, ale je stále dobrým výchozím nástrojem pro plánování i pro verzi 2012 R2. Tento nástroj je součástí balíčku System Center 2012 – Operations Manager Component Add – On, najdete jej jako poslední položku na seznamu obsažených souborů, samostatně zde.   Pro ACS je dobrým nástrojem ACS Database planning calculator od Secure Vantage Technologies.

Obecná doporučení pro databázi OperationsManager

Provozní databáze OperationsManager vyžaduje, aby byla zaplněna maximálně z 50 %. Důvodem je potřeba prostoru pro dočasný růst objemu uložených dat a prostoru pro operace pravidelné indexace a údržby. Systém monitoruje volný prostor v databázi a při poklesu pod 40 % generuje varovnou výstrahu a pod 20 % hlásí chybu. Doporučení k velikosti transakční logu této databáze je mezi 20 až 50 % databáze. Při nedostatku prostoru můžeme jít tedy až na 20 %.

Ve výchozím stavu je velikost databáze i souboru transakčních logů pevná (none autogrowth).

Obecná doporučení pro databázi OperationsManagerDW

Pro data warehouse – pro databázi OperationsManagerDW nepožadujeme 50 % volného prostoru v souboru databáze. V případě stovek GB by to byl drahý požadavek. Standardní výchozí nastavení povoluje neomezený růst databáze v krocích 10 %, u transakčního loguje omezení cca 2TB (tj. ve většině případů také není omezení 🙂 ).

Při posuzování velikosti data warehouse si musíme zvědomit, ve které fázi se nacházíme – prvotní “růst” trvá 400 dnů, po této době jsou starší data odstraňována a velikost databáze se stabilizuje. “Normální” stav vyžaduje také stabilizaci počtu agentů, sady pravidel a monitorů – nemění se skladba MP. V době růstu je nutné velikost sledovat a mít dostatečný diskový prostor pro růst databáze.

Pro velikost transakčního logu lze najít kompromis mezi 10 až 20 % velikosti databáze DW, pokud si nemůžeme dovolit 50 %. Mějme na paměti, že v případě velkých změn u stabilizované velké databáze DW (jako je změna parametrů grooming např. z 400 dní na 300) proces vyžaduje spoustu prostoru v transakčním logu, který bude dočasně narůstat!

Obecná doporučení pro databázi OperationsManagerAC

Výchozí instalace definuje poměrně malou databázi a transakční log (128 MB / 16 MB) a je povoleno automatické zvětšování v krocích 128 MB / 4 MB. Velikost roste po dobu 14 dní, poté jsou starší data odstraňována v době pravidelné noční údržby. V době růstu databázových souborů musíme počítat s potřebným diskovým prostorem. Také změna (rozšíření) auditní politiky na sledovaných systémech může podstatně zvětšit denní objem zapsaných dat.

[aktualizovaný článek z mého původního blogu]

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *