Archiv pro štítek: sql server

Jaká je Vaše verze Microsoft SQL Serveru po jeho několika aktualizacích?

Rychlé určení aktuální verze SQL Serveru 2000/2005/2008/2012 často není jednoduché, zvláště po několika aktualizacích systému. V nástroji SQL Sever Management Studio se zobrazuje nebo výpisem proměnné @@version získáme aktuální informaci Pokračování textu Jaká je Vaše verze Microsoft SQL Serveru po jeho několika aktualizacích?

SQL Server Reporting Services ve službách System Center Operations Managera

Toto je úvodní článek ze série, která volně navazuje na články publikované na mém archivním blogu Nejde jen o software . . . a zaměřuje se na Microsoft SQL Reporting Services pro SCOM. Začneme stručným přehledem.

Databáze, které systém SCOM používá a jsou k dispozici jako zroje dat pro naše reporty:

  • OperationsManagerDW – data warehouse, standardní reporty dodávané spolu s pravidly (Management Pack),
  • OperationsManager – databázi lze použít pro vlastní reporty z dat krátkodobě uložených, využití informace, která se nedostane do data warehouse,
  • OperationsManagerAC – dodávané i vlastní reporty s bezpečnostním zaměřením (audit collection system)

Nástroje Microsoftu určené k vytváření reportů jsou k dispozici v podstatě dva:

  • ReportBuilder (vyžaduje definici datového modelu – report model, to je jednoduše splněno v případě použití databáze OperationsManagerAC, pro kterou je dodáván soubor definic AUDIT.SMDL (semantic model, formát XML). Pro ostatní dvě databáze musíme nejprve vytvořit definici SMDL, pokud hodláme použít ReportBuilder.
  • SQL Server Bussines Inteligence Development Studio (zde máme největší volnost při výběru zdroje dat, formátování výstupů a začlenění vlastních výpočtů)

Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) doznaly mezi verzemi 2005 a 2008 zásadní změnu v tom, že nyní nepotřebují Internet Information Services (IIS) a potřebnou funkčnost zajišťují vlastní službou, s plně zachovanou kompatibilitou vzhledem k předchozím verzím. Jsou zde také nové verze nástroje ReportBuilder (v.2 a v.3), v dalších článcích se budeme zabývat podrobně jejich použitím a konkrétními příklady.