Archiv pro štítek: tools

EMET končí v roce 2018

Enhanced Mitigation Experience Toolkit nebude dále rozvíjen:
https://blogs.technet.microsoft.com/technetczsk/2016/11/10/podpora-emet-konci-v-roce-2018/

 

Windows PE: spouštěč nabídky bez okna příkazové řádky

Úprava spouštění PStart – bez okna Cmd

Nedávno jsem zde popisoval začlenění nabídky PStart do Windows PE prostřednictvím kódu startnet.cmd. Druhá, dle mého soudu lepší možnost spuštění nabídky PStart, je z winpeshl.ini. Tento konfigurační soubor musíme nejprve vytvořit a umístit do obrazu Windows PE (wim). K tomuto účelu jsem připravil velice jednoduchý spouštěč, který nahradí dávku z předchozího řešení, vyhledá program PStart s ohledem na jeho aktuální umístění nezávisle na přiřazeném písmenu logického disku. startPStart.exe je naprogramován takto (PowerBasic Console Compiler):

#CONSOLE OFF
#COMPILE EXE
#DIM ALL

FUNCTION PBMAIN () AS LONG
	LOCAL strApp, strDir, strPath AS STRING
	LOCAL cDrive AS STRING * 1
	LOCAL i AS INTEGER

	strApp = “PStart.exe”
	strDir = “PStart”
	strPath = “:\” + strDir + “\”

	FOR i = ASC(“A”) TO ASC (“Z”)
		IF ISFOLDER(CHR$(i) + strPath) THEN
			SHELL (CHR$(i) + strPath + strApp)
			EXIT FOR
		END IF
	NEXT i
END FUNCTION

Přeložený spouštěč je zde:

startPStart

spouštěč pro PStart.exe v prostředí Windows PE

Nejprve musíme přimontovat obraz do adresáře na disku se souborovým systémem ntfs, například do složky c:\util\win\mounted

imagex /mountrw G:\sources\boot.wim 1 c:\util\win\mounted

Spustíme Notepad a vytvoříme nový soubor c:\util\win\mounted\windows\system32\winpeshl.ini, s následujícím obsahem:

[LaunchApps]
%windir%\system32\netstart.exe,-prompt
%windir%\system32\startPstart.exe

Uložíme nový soubor winpeshl.ini z editoru Notepad a přidáme spouštěč startPstart.exe do složky c:\util\win\mounted\windows\system32. Odpojíme boot.wim s provedením změny příkazem

imagex /unmount /commit c:\util\win\mounted

Windows PE se pak spustí nejprve s dotazem na aktivaci sítě na pozadí (netstart.exe -prompt) a potom program startPstart.exe vyhledá, na kterém logickém disku je program s nabídkou aplikací PStart.exe a spustí jej.

Zdroj: Inspirací mi byl článek http://4sysops.com/archives/create-a-bootable-windows-pe-3-0-usb-drive-with-rescue-tools-part-2/ a diskuse pod příspěvkem.

Acronis True Image WD Edition

trueImageWD

Také firma Western Digital použila True Image od Acronisu jako základ jednoduchého zálohovacího a klonovacího nástroje pro své zákazníky. Prozatím jsem se mu podrobně nevěnoval, pouze jsem vytvořil spouštěcí CD – to se vytvoří naprosto stejně jako plné verzi True Image. Omezení budou patrně podobná jako u verze Seagate DiscWizard (viz předchozí článek Seagate DiscWizard: zálohování nebo klonování celého disku)

Ke stažení na stránkách WD Support, anglický manuál zde.

Seagate DiscWizard: zálohování nebo klonování celého disku

Před časem jsem se věnoval některým nástrojům na zálohování a klonování celých disků a diskových oddílů v článcích R-Drive Image: zálohování nebo klonování celých diskůNástroje pro zálohování nebo klonování celých disků, DriveImage XML: zálohování nebo klonování celých disků, DriveImage XML: obnova obsahu systémového disku ze zálohy pomocí Runtime Live CD. Nejvíce jsem nakonec pracoval s posledně jmenovaným DriveImage XML.

Poté jsem zkoušel také řešení StorageCraft (ShadowProtect) a Acronis (True Image), opět s cílem použít jednoduchý nástroj pro kompletní zálohu disků s možností obnovy obsahu celého disku nebo jednotlivých souborů. V této souvislosti jsem vyzkoušel také na programu Acronisu založený Seagate DiscWizard, který je zdarma k dispozici pro majitele počítačů s disky Seagate a Maxtor – na jiných vám pracovat nebude. (Zdá se, že postačuje, aby alespoň jeden z disků byl uvedené značky a může to být i externí disk.)

Po instalaci na počítač:

discWizInst

a spuštění programu – máme k dispozici ovládací panel se všemi funkcemi. Zde také vyvoláme pomocníka na vygenerování spouštěcího media (Create Bootable Media – USB disk, CD, soubor ISO), které nám zajistí možnost obnovy původního obsahu disku na novém disku v případě selhání HW nebo operačního systému Windows (funguje ve všech verzích od Windows XP až po Windows 8):

Pokračování textu Seagate DiscWizard: zálohování nebo klonování celého disku

PSping – nový nástroj SysInternals

PsPing v1.0

Je k dispozici na http://sysinternals.com nebo http://live.sysinternals.com

PsPing is a new Sysinternals PsTools command-line utility for measuring network performance. In addition to standard ICMP ping functionality, it can report the latency of connecting to TCP ports, the latency of TCP round-trip communication between systems, and the TCP bandwidth available to a connection between systems. Besides obtaining min, max, and average values in 0.01ms resolution, you can also use PsPing to generate histograms of the results that are easy to import into spreadsheets.

Na webových stránkách je vidět, že sada těchto užitečných nástrojů pro Windows je průběžně aktualizována a doplňována.

 

Ultimate Boot CD

Sada spolehlivých nástrojů pro zkušeného administrátora PC, který ví co a proč dělá. V poslední – aktuální verzi 5.1.1 mne zaujala integrace nástrojů Parted Magic v6.6 v Linuxové distribuci. Právě ověřuji nástroj partimage, na uložení a obnovu diskových oddílů s operačním systémem Windows XP a 7. Ačkoliv tvůrce označuje podporu souborového systému NTFS jako experimentální, zdá se že by to mohlo fungovat. Uložení i obnova:

The NTFS (Windows NT File System) is currently not fully supported: this means you will be able to save an NTFS partition if system files are not very fragmented, and if system files are not compressed. In this case, you will be able to save the partition into an image file, and you will be able to restore it after. If there is a problem when saving, an error message will be shown and you won’t be able to continue. If you have successfully saved an NTFS  partition, you shouldn’t have problems as you restore it (except in the case of bugs). Then the best way is to try to save a partition to know if it is possible. If not, try to defragment it with diskeeper or another tool, and try to saving the partition again.

Samotnou sadu UBCD a informace o všech nástrojích získáte zde: http://www.ultimatebootcd.com/