Archiv pro štítek: wmi

WMI: seznam oprav pro Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Správná funkce WMI je základní podmínkou bezproblémového chování většiny nástrojů pro správu serverů Windows, SCOM nevyjímaje. Následující odkaz vede na seznam oprav WMI vydaných před SP1 i po SP1. Pokud jsou problémy s WMI, nemůže agent SCOM ani další nástroje System Center fungovat na 100 % správně.

Zdroj: List of WMI-Related Hotfixes for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 – TechNet Articles – Home – TechNet Wiki.

SCOM: zobrazení verze OS agenta

Verze operačního systému se zobrazuje v pohledu (Monitoring) v části vytvořené pro Management Pack Microsoft Windows Server / Health Monitoring /Operating System Health. Po zvýraznění zvoleného serveru v části Operating System State je v detailech dole uvedena podrobná specifikace:

Alternativní možnost je vytvoření a spuštění úlohy na cílovém serveru (Task). Agent pak provede zadaný příkaz (wmic os get version, servicepackmajorversion ) a zobrazí výstup.

Definice úlohy může vypadat takto – Agent Task / Command line, Task target: Windows Computer. Je nutné uvést plnou cestu k programu – c:\windows\system32\wbem\wmic.exe. Parametry jsou samostatnou položkou definice:

 *** Uvedené příklady a řadu dalších jsem si vyzkoušel ve virtuálním prostředí SCOM 2012, které Microsoft nabízí na adrese zmíněné v předchozím příspěvku. Nevím, zda je přístup omezen (uvádí se 75 nebo 90 minut), ale měl jsem servery k dispozici více než tři hodiny.

Group Policy: WMI Filter – Windows Versions

Filtry pro vymezení politiky (zásady skupiny) pouze na konkrétní počítače podle verze operačního systému (version) nebo podle typu (productType). Použijeme WMI Filter, například pro počítače s Windows 7 to bude:

select * from Win32_OperatingSystem where Version like "6.1%" and ProductType = "1"

Podmínky pro další operační systémy:

Operating system Version
Windows 7 Version like "6.1%" and ProductType = "1"
Windows Vista Version like "6.0%" and ProductType = "1"
Windows XP (Version like "5.1%" or Version like "5.2%") and ProductType = "1"
Windows 2008 Version like "6.0%" and ProductType = "3"
Windows 2008 R2 Version like "6.1%" and ProductType = "3"
Windows 2003 Version like "5.2%" and ProductType = "3"

Hodnoty ProductType znamenají:

ProductType Version
1 client
2 domain controller (server)
3 server

Script Center uvádí v galerii skriptů funkci pro PowerShell pro “automatické” vytvoření asi dvaceti filtrů WMI – Using Powershell to Automatically Create WMI Filters